Działalność sportowa w latach 1947 – 1965.

I. Działalność sportowa w latach 1947 – 1965.

Faktyczna działalność Klubu rozpoczęła się wiosną 1947 roku. Zarejestrowano wtedy Statut Klubu, oparty na wzorze Statutu Ludowego Zespołu Sportowego, opracowanego przez Radę Główną L Z S.

Inicjatorami i założycielami byli miejscowi miłośnicy sportu, a szczególnie piłki nożnej m.in. Wiesław Strzelczyk (pracownik, a później wiceprezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”), Zygmunt Wrona (dzierżawca młyna w Mstowie) i Walenty Mazurkiewicz (pracownik Urzędu Gminy).
 

Na zebraniu założycielskim wybrano pierwszy zarząd LZS Mstów. Znaleźli się w nim:
Zygmunt Wrona - prezes klubu,
Wiesław Strzelczyk - skarbnik,
Mieczysław Reterski - sekretarz,
Piotr Cierpiałowski - członek zarządu,
Zenon Puczyński - członek zarządu.

Głównym celem było stworzenie drużyny piłki nożnej, a w przyszłości rozszerzenie działalności o inne sekcje sportowe, jak lekkoatletyka, tenis stołowy, siatkówka i inne. Zarząd wystąpił do Urzędu  Gminy o pozwolenie wytyczenia boiska do piłki nożnej. Pozwolenie takie uzyskał, i boisko zostało umiejscowione na terenie wspólnoty wiejskiej w Mstowie, na popularnych "błoniach" nad rzeką Wartą.


W początkach działalności Klub funkcjonował głównie dzięki ofiarności osób prywatnych, które zbudowały bramki i zakupiły sprzęt sportowy. W roku 1947 drużyna nie uczestniczyła w zorganizowanych rozgrywkach, jedynie rozgrywała mecze towarzyskie z drużynami klubów sąsiednich miejscowości, ale także mecze sparingowe z drużynami klubów częstochowskich. Niektóre z nich przekazywały pewne dary w postaci sprzętu sportowego na rzecz LZS Mstów, jak na przykład Skra Częstochowa ofiarowała kilka par butów piłkarskich. Zaznaczyć należy, że piłkarze mstowskiej drużyny rekrutowali się wyłącznie spośród mieszkańców Mstowa, Wancerzowa i Cegielni.
Od roku 1948 L Z S Mstów brał udział w rozgrywkach organizowanych przez reaktywowany po zakończeniu II wojny światowej Polski Związek Piłki Nożnej. Drużyna rozpoczęła rozgrywki od najniższego szczebla, czyli klasy C powiatu częstochowskiego. W latach 1948 - 1952 L Z S Mstów występował w klasie C.


Oto nazwiska niektórych zawodników występujących w barwach L Z S Mstów w latach 1947 – 1954:
Zygmunt Wrona ( kapitan drużyny), Józef Wójcikiewicz (bramkarz ), Jan Well, Wiesław Strzelczyk, Stefan Wawrzkiewicz, Stanisław Fresel, Mieczysław Reterski, Antoni Kopytkiewicz, Alojzy Gajda, Mieczysław Grzesiczak, Zygmunt Wasilewski, Lucjan Bajor, Stefan Zwolski, Bronisław Reterski, Stefan Zydorowicz, Józef Frączek, Kazimierz Całusińki, Edward Kopytkiewicz, Edward Szymczyk, Stanisław Trejtowicz, Czesław Pulcer, Stefan Rozpondek.

 

zawodnicy_warty_-_pocztek_lat_50

Zawodnicy LZS Mstów. Zdjęcie z początku lat 50-tych.
Stoją od lewej: Stefan Zwolski, Stefan Wawrzkiewicz, Alfons Resakowski, Lucjan Bajor, Jan Gajda

 

W latach 1948 - 1952 L Z S Mstów, jak większość tego typu drużyn nie posiadał trenera, zawodnicy samodzielnie starali się podnosić swoje piłkarskie umiejętności. Dopiero w 1952 roku piłkarz drugoligowego Ogniwa ( Skra ) Częstochowa, Eugeniusz Seifried podjął się trenowania zawodników L Z S Mstów. Pracę rozpoczął od jesieni 1952. Praca zawodników i trenera przyniosła efekt w sezonie 1953 - LZS Mstów zajął ostatecznie w rozgrywkach klasy C pierwsze  miejsce i awansował do klasy B.


W latach 1954-58 skład osobowy drużyny seniorów był w miarę stabilny i przedstawiał się następująco:
-bramkarz- Mirosław Pulcer,
-prawy obrońca- Stanisław Fresel,
-środkowy obrońca- Edward Czuma,
-lewy obrońca-Jan Gajda,
-prawy pomocnik- Józef Wołczyński lub Stanisław Ziętal,
-lewy pomocnik- Edward Szymczyk lub Włodzimierz Całusiński,
-prawy łącznik- Bonifacy Całusiński lub Stefan Rozpondek,
-lewy łącznik- Zdzisław Bekus lub Jerzy Skrzeszowski,
-prawy napastnik- Mieczysław Wolski,
-środkowy napastnik- Mirosław Bański,
-lewy napastnik- Wiesław Strzelczyk.


Inni zawodnicy występujący w tych latach w LZS Mstów to:
Ryszard Rembielak, Jan Klekot, Mirosław Wolski, Bogdan Wolski, Sławomir Letman, Zdzisław Figzał i inni.

 

warta3

 

LZS  MSTÓW, 1958r. (boisko we Mstowie, „mstowskie błonie”)
Stoją od lewej: Czuma Edward, Całusiński Włodzimierz, Figzał Zdzisław, Bekus Zdzisław, Wolski Mieczysław, Szymczyk Edward, Wołczyński Józef, Całusiński Bonifacy
Siedzą od lewej: Bański Mirosław, Gajda Jan

 

Działalność Klubu była możliwa przede wszystkim, dzięki prawdziwym fanatykom sportu, zarówno zawodnikom, jak i działaczom, którzy poświęcali swój czas i niejednokrotnie własne pieniądze, aby klub mógł funkcjonować. Klub posiadał najczęściej jedną piłkę, stroje sportowe zawodnicy prali i reperowali we własnym zakresie. Buty do gry w piłkę nożną reperowane były przez miejscowych szewców. Nierzadko zawodnicy wyjeżdżali na mecze własnymi środkami transportu (np. motocykle, prywatne samochody czy rowery).

Aby uzyskać pieniądze na działalność Klubu, zawodnicy często podejmowali się prac polowych (na przykład w czasie żniw lub kopań ziemniaków). Zainteresowanie meczami piłki nożnej ze strony społeczności lokalnej było ogromne. Na mecze odbywające się niedzielnymi popołudniami przychodziły całe rodziny.

W pierwszym, 18 letnim okresie działalności LZS Mstów (w latach 1949 – 1965) drużyna piłkarska występowała w rozgrywkach ligowych w klasach B i C seniorów (z tego 9 sezonów w klasie C i 9 sezonów w klasie B) W 1965 roku LZS Mstów zawiesił działalność i nie brał udziału w żadnych rozgrywkach sportowych.

Pierwszy okres działalności charakteryzuje całkowite amatorstwo, i można powiedzieć, rekreacyjne podejście do uprawiania sportu. Zawodnicy samodzielnie podnosili swoje umiejętności, z wyjątkiem krótkiego okresu pracy Eugeniusza Seifrieda w charakterze trenera. Działalność klubu była możliwa przede wszystkim dzięki ogromnej pracy wkładanej przez działaczy klubu i wielu osobom prywatnym, które wspierały skromną kasę klubową datkami pieniężnymi i pomocą rzeczową. Bez wszystkich tych osób, których nazwiska zostały już nierzadko zapomniane, klub nie mógłby powstać i działać przez tyle lat.

Drużyna piłkarska nie osiągnęła w latach 1947 – 1965 jakichś spektakularnych sukcesów. Sukcesami były awanse na wyższe szczeble rozgrywek ligowych. Jednym z nielicznych wystąpień  na szerszym forum był udział w finale wojewódzkim rozgrywek o Puchar Rady Wojewódzkiej LZS w Katowicach w roku 1956. LZS Mstów przegrał wtedy 5:2 z LZS Pszczyna, a bramki dla Mstowa zdobyli Stanisław Ziętal i Bonifacy Całusiński. Przerwa w działalności klubu trwała dwa lata, do 1967 roku.

« wstecz