Działalność sportowa w latach 1967 – 1990

II. Działalność sportowa w latach 1967 – 1990

W czerwcu 1967 roku na nieformalnym spotkaniu zebrała się grupa ludzi, chcących ponownie powołać do życia klub sportowy w Mstowie. Znaleźli się w niej dawni działacze i zawodnicy LZS Mstów, oraz młodzi ludzie chcący uprawiać sport. Człowiekiem, który porwał za sobą innych, był Michał Sokołowski, mieszkaniec Mstowa i entuzjasta piłki nożnej. Zaraził on swoim entuzjazmem innych i przystąpiono do odbudowywania, a właściwie budowania od podstaw klubu sportowego.


Na pierwszym formalnym zebraniu w dniu 17 czerwca 1967 roku ukonstytuowały się władze klubu. W ich skład weszli:

Zarząd klubu:
Michał Sokołowski – przewodniczący,
Czesław Całusiński – zastępca przewodniczącego,
Szczepan Bajor – sekretarz,
Wiesław Strzelczyk – skarbnik,
Piotr Cierpiałowski – gospodarz,
Władysław Włodarz – członek zarządu,
Eugeniusz Stachurski – członek zarządu.

Komisja rewizyjna:
Alfred Barwaniec – przewodniczący komisji,
Zdzisław Kita – członek komisji,
Edward Kopytkiewicz – członek komisji,
Leon Porębiński – członek komisji,
Stanisław Janas – członek komisji.

Kierownicy drużyny piłkarskiej:
Maciej Chmielewski,
Lucjan Bajor
.

 

dziaacze_warty-w.strzelczyk_i_p.cierpiaowski

Działacze LZS "Warta" Mstów: Wiesław Strzelczyk (stoi), Piotr Cierpiałowski (siedzi)
 

Najważniejszym zadaniem, jakie stanęło przed władzami klubu, było zgromadzenie środków finansowych na działalność. Dzięki darowiznom z zakładów pracy, organizacji społecznych i osób prywatnych udało się zakupić niezbędny sprzęt sportowy i przystąpiono do budowania drużyny. LZS Mstów przystąpił w sezonie 1967/68 do rozgrywek w klasie C.


Zimą 1968 roku miało miejsce jeszcze jedno istotne wydarzenie. Na walnym zebraniu członków i sympatyków klubu, dnia 12 lutego 1968 podjęto jednogłośnie uchwałę o zmianie nazwy klubu z Ludowy Zespół Sportowy w Mstowie na Ludowy Zespół Sportowy „Warta" w Mstowie.

W roku 1968 do działaczy klubowych dołączył Zygmunt Minkina , który objął funkcję zastępcy prezesa. Był to doświadczony działacz sportowy , który przeprowadził się do Mstowa z Wyczerp i przez kolejne lata wykładał swoje prywatne pieniądze na bieżące potrzeby klubu.


W drugim sezonie występów w klasie C (1968/69 ) skład osobowy drużyny seniorów wykrystalizował się i przedstawiał się następująco:

Edward Bogucki – bramkarz,
Jan Weżgowiec – prawy obrońca,
Michał Sokołowski – stoper ( kapitan ),
Ryszard Szarek – lewy obrońca,
Tadeusz Grabara – pomocnik,
Baltazar Minkina – pomocnik,
Marek Wilczyński – prawo skrzydłowy,
Lech Strzelczyk – prawy łącznik,
Stanisław Całus – środkowy napastnik,
Tadeusz Piotrowicz – lewy łącznik,
Longin Bogucki – lewo skrzydłowy.

Grali również :
Krzysztof Wolski, Piotr Rapcia, Longin Trejtowicz, Mieczysław Szarek, Ireneusz Całusiński, Andrzej Piaszczyk, Stanisław Kloczkowski, Krzysztof Całusiński.


W rundzie wiosennej sezonu 1968/69 drużyna utrzymała wysoki poziom gry, ostatecznie zajęła pierwsze miejsce w tabeli klasy C i uzyskała awans na wyższy szczebel rozgrywek ( klasa B ). Udało się również wywalczyć po raz drugi z rzędu puchar przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie w turnieju drużyn 7-osobowych.


Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w dniu 18.01.1970 roku podsumowano roczną działalność klubu i dokonano wyboru nowych władz. Prezesem klubu wybrany został Szczepan Bajor, pełniący wcześniej obowiązki sekretarza, a sekretarzem Maciej Chmielewski, dotychczas członek zarządu.


Zimą 1970 roku miało miejsce jeszcze jedno istotne wydarzenie. Po wielu staraniach udało się zatrudnić instruktora piłki nożnej do prowadzenia drużyn seniorów i juniorów. Pełnienia tych funkcji podjął się Stanisław Sączek, były piłkarz Skry Częstochowa. Bardzo dobra praca trenera i zaangażowanie zawodników przyniosły znakomite efekty. Drużyna seniorów w końcowej tabeli klasy B zajęła drugie miejsce i była blisko awansu do wyższej klasy już w pierwszym sezonie gry w klasie B. W rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu Podokręgu Częstochowskiego, drużyna seniorów uplasowała się na drugim miejscu, ulegając w finale ( 0:1 ) drużynie RKS Raków I b Częstochowa występującej w klasie A - był to największy sukces w dotychczasowej historii Klubu.

 

  stanisaw_sczek_-_trener

Stanisław Sączek - trener "Warty" Mstów w latach 1970-1974

Sezon 1970/71 był dla klubu jeszcze lepszy niż poprzedni. Na rozegranych 16 spotkań w klasie B, „Warta” Mstów przegrała tylko jeden mecz, pięć zremisowała i od pierwszej do ostatniej kolejki zajmowała pozycję lidera rozgrywek.

Oto nazwiska zawodników, którzy w sezonie 1970/71 występowali w drużynie seniorów i przyczynili się do wywalczenia awansu do wyższej klasy:
Longin Bogucki, Andrzej Piaszczyk, Stanisław Całus, Andrzej Wójcik, Tadeusz Grabara, Baltazar Minkina, Tadeusz Bajor, Stanisław Misztela, Krzysztof Całusiński, Jan Jura, Tadeusz Marcisz, Michał Sokołowski, Józef Pęczek, Edward Bogucki, Marek Wilczyński, Eugeniusz Żabiński, Lech Strzelczyk, Piotr Rapcia, Tadeusz Piotrowicz. Trenerem drużyny był Stanisław Sączek.

 
31
 
LZS „Warta” Mstów (sezon 1970/71)
Stoją od lewej: Edward Bogucki, Jan Weżgowiec, Stanisław Jura, Baltazar Minkina, Andrzej Piaszczyk, Józef Pęczek, Krzysztof Całusiński, Lech Strzelczyk, Stanisław Całus, Longin BoguckiW sezonie 1976/77 w związku z utworzeniem województwa częstochowskiego nastąpiły pewne zmiany organizacyjne w rozgrywkach lig regionalnych. W Częstochowie powołano Okręgowy Związek Piłki Nożnej i utworzono klasę wojewódzką. „Warta” Mstów pozostała w klasie A złożonej z 14 drużyn.


W międzyczasie (w latach 1978–1980) dokonywano ciągłych zmian w systemie rozgrywek. Zmieniano liczbę drużyn w poszczególnych klasach, dzielono klasy na grupy, itp. Ostatnia z tych reorganizacji, przeprowadzona w 1980 roku, polegała na zlikwidowaniu dwóch grup ( po 10 drużyn ) w klasie A i utworzeniu jednej grupy w tej klasie złożonej z 14 drużyn. „Warta” Mstów nie znalazła się w niej i została zdegradowana do klasy B.

W 1980 roku doszło także do pewnych zmian we władzach klubu. Dotychczasowy prezes i wieloletni działacz „Warty”, Szczepan Bajor zakończył swoją pracę w klubie, a jego następcą wybrany został Baltazar Minkina. Obok niego we władzach klubu znaleźli się: Michał Sokołowski, Joanna Bruś, Ryszard Wolski, Józef Pęczek, Andrzej Wójcik, Krzysztof Całusiński, Jan Jura, Andrzej Trąbski i Wiesław Puczyński.

Nowe władze postawiły sobie kilka ambitnych celów na najbliższe lata m.in. utworzenie drużyny trampkarzy, założenie innych sekcji oraz wybudowanie szatni i budynku gospodarczego, które zastąpiłyby prowizoryczne baraki.


Sezon 1980/81 w klasie B „Warta” Mstów rozpoczęła pod wodzą nowego trenera, Zdzisława Kaczmarzyka. W tabeli końcowej „Warta” zajęła pierwsze miejsce i po jednym sezonie w klasie B udało się klubowi powrócić do grona drużyn klasy A.

 

51

Drużyna LZS „Warta” Mstów z roku 1981.
Stoją od lewej: Zdzisław Kaczmarzyk – trener, Tadeusz Bajdur, Henryk Kubik, Krzysztof Puczyński, Zenon Peryga, Janusz Walencki, sędzia, Krzysztof Całusiński, Baltazar Minkina – prezes, Henryk Bajor, Mieczysław Bajor – działacz, sędziowie,
Dolny rząd od lewej: Andrzej Wójcik, Stefan Bajdur, Artur Radecki, Kazimierz Bański, Janusz Trejtowicz, Grzegorz Pulcer

 

W latach 1981-1984 „Warta” stale poprawiała swoje wyniki w klasie A.


warta_1983

 

„Warta” Mstów (1983r.)
Stoją od lewej: Baltazar Minkina (Prezes), Edward Bogucki (trener), Zenon Nowak, Zbigniew Piaszczyk, Krzysztof Całusiński, Stanisław Sikora, Andrzej Hadryś,
Janusz Machura
Dolny rząd (od lewej): Tomasz Łyszczarz, Marian Sikora, Stanisław Knysak, Marek Sobczyk, Stanisław Walenckiwarta1
 

Oldboje „Warty” Mstów (1983r.)
Stoją (od lewej): Michał Sokołowski, Edward Bogucki, Krzysztof Puczyński, Baltazar Minkina, Marek Dewódzki, Tadeusz Bajor, Jarosław Rozpondek
Dolny rząd (od lewej): Józef Pęczek, Janusz Trejtowicz, Tadeusz Marcisz, Tadeusz Grabara, Wiesław Puczyński


Niestety w sezonie 1985/86 nastąpiło całkowite rozbicie zespołu i „Warta” po bardzo słabym sezonie, po raz drugi w latach 80-tych, znalazła się w klasie B (występy w tej klasie trwały dwa sezony: 1985/86 i 1986/87).


W dniu 02 grudnia 1986 roku miało miejsce Walne Zebranie członków i sympatyków LZS „Warta” Mstów na którym podjęto szereg istotnych uchwał. Zdecydowano o utworzeniu na bazie Ludowego Zespołu Sportowego  „Warta” Mstów, Ludowego Klubu Sportowego „Warta” Mstów i uchwalono nowy statut. Następnie wybrano nowe władze, w skład których weszli:

1. Zarząd Klubu:
Wiesław Puczyński prezes,
Jan Swojewiczv-ce prezes ds. gospodarczych,
Marek Dewódzki v-ce prezes ds. sportowych,
Stefan Bajorsekretarz,
Maria Boguckaskarbnik,
Jan Knol, Włodzimierz Zwolski, Henryk Sułkowski, Czesław Derda, Henryk Bajor, Edward Bogucki – członkowie.

2. Komisja Rewizyjna:
Krzysztof Całusiński – przewodniczący,
Tadeusz Marcisz, Andrzej Trąbski, Janusz Walencki, Grzegorz Kopcik – członkowie.

Jeszcze jedną istotną uchwałą było podjęcie przez klub działalności gospodarczej, z której zyski miały być przeznaczone na finansowanie działalności sportowej. Zdecydowano utworzyć brygadę remontowo – budowlaną, w której znaleźli zatrudnienie zawodnicy klubu.

Dużym wsparciem dla klubu były również środki finansowe przekazywane przez właścicieli zakładów prywatnych z terenu Mstowa. Do ludzi tych należeli przede wszystkim Baltazar Minkina (firma „Olkas”) i Marek Dewódzki (właściciel firmy „DEMAR”) związani z klubem od wielu lat jako zawodnicy i działacze.

Wszystkie te działania znalazły swoje odbicie na boisku. W sezonie 1986/87 „Warta” Mstów zajęła pierwsze miejsce w klasie B i uzyskała awans do klasy A. Dokonała tego w imponującym stylu. Na 22 rozegrane mecze odniosła piętnaście zwycięstw, pięć spotkań zremisowała a tylko dwa przegrała.


I wreszcie w sezonie 1989/90 udało się drużynie „Warty” wywalczyć awans do ligi wojewódzkiej. Nie mogło być inaczej, gdyż „Warta” była liderem tabeli praktycznie od początku rundy jesiennej. Na rozegranych 26 spotkań, piłkarzom z Mstowa udało się odnieść dwadzieścia zwycięstw, cztery mecze zremisować i zaledwie dwa razy doznać porażki.


Sukces ten był możliwy, gdyż w ciągu trzech poprzedzających awans sezonów udało się działaczom i szkoleniowcom zbudować bardzo silny zespół, złożony z doświadczonych graczy i młodych zdolnych zawodników.

Oto nazwiska piłkarzy, którzy występowali w drużynie „Warty” w końcu lat 80-tych i przyczynili się do wywalczenia awansu do ligi wojewódzkiej:

Piotr Szymczyk, Marek Kowalczyk, Marek Kamiński, Grzegorz Fresel, Robert Resakowski, Jacek Kowalczyk, Piotr Skrzeszowski, Tomasz Strzelecki, Henryk Bajor, Andrzej Hadryś, Sylwester Radecki, Stanisław Walencki, Zdzisław Puczyński, Sławomir Wosik, Janusz Walencki, Przemysław Jura, Janusz Machura, Robert Berdys, Wojciech Choryłek, Jacek Nowakowski, Grzegorz Wiewióra, Robert Olbiński, Andrzej Wójcik. Trenerem drużyny był Marian Bystry.

Nie można, nie wspomnieć ponownie o takich ludziach jak Baltazar Minkina i Marek Dewódzki, którzy włożyli bardzo wiele pracy i własnych środków finansowych, aby drużyna „Warty” osiągnęła tak wysoki poziom i znalazła się w lidze wojewódzkiej.


W ten sposób, po czterdziestu trzech latach od utworzenia Klubu i występach w klasach A, B, C, LKS „Warta” Mstów znalazła się po raz pierwszy w gronie drużyn występujących w lidze wojewódzkiej. Przed zawodnikami i działaczami stanęły nowe wyzwania: utrzymanie się na tym szczeblu rozgrywek i utworzenie drużyny trampkarzy, co było wymogiem w lidze wojewódzkiej.  (cdn..)

 

« wstecz