Jak przekazać 1% podatku?

  1. Wybierz organizację pozarządową, która cię interesuje. Masz do wyboru ponad 6000 organizacji pożytku publicznego.
  2. Na stronie http://www.pozytek.gov.pl otwórz "Wykaz organizacji mających status opp" i sprawdź, czy znajduje się tam wybrana przez ciebie organizacja. Zapisz jej numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
  3. Wypełnij PIT (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).
  4. Wylicz podatek, który zapłacisz w tym roku.
  5. W ostatnich rubrykach PIT wpisz nazwę i numer KRS organizacji, której przekazujesz 1 proc. podatku.

Numer KRS „Warty” Mstów: 0000085771

 

a. Wpisz kwotę, którą przekażesz (nie większą niż jeden procent twojego podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

b. W rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" możesz wskazać konkretną osobę lub oddział organizacji, który chcesz obdarować.

 

Urząd Skarbowy przekaże pieniądze na konto wybranej organizacji w ciągu trzech miesięcy.

 

Pamiętaj:

Po pierwsze, jeśli zapomnimy o możliwości przekazania 1 proc., mamy dwa miesiące na złożenie korekty.

Po drugie, możemy upoważnić urzędników skarbówki do przekazania naszych danych instytucji pozarządowej, którą wsparliśmy.

« wstecz