Wizytówka OOP

plakat-1_procZ przyjemnością informujemy, iż w listopadzie 2008r. LKS „Warta” Mstów otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego, uprawnionej do otrzymywania 1% podatku*

* Aby wesprzeć działalność Klubu, wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wystarczy w rozliczeniu PIT wpisać numer KRS „Warty” (0000085771) w odpowiedniej rubryce.

Pełną informację na temat „Warty” jako Organizacji Pożytku Publicznego można znaleźć, klikając > TUTAJ

Numer konta bankowego LKS "Warta" Mstów:
74 8256 0007 2001 0000 0332 0001 (Bank Spółdzielczy w Mstowie)LKS „WARTA” Mstów jest instytucją, która wrosła w historię Mstowa i jako jedna z nielicznych organizacji działa prawie bez przerwy przez tak długi okres czasu. Klub działa zgodnie z: Ustawą o Kulturze Fizycznej, Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, uchwałami Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe oraz statutem. Klub posiada osobowość prawną.

Niewątpliwie, wyjątkowość Stowarzyszenia L.K.S. „Warta” polega na aktywności i pomysłowości osób zaangażowanych w działalność statutową na rzecz mieszkańców Gminy. Większość członków Klubu, zarówno tworzących Zarząd, jak i pozostałych, związanych jest z Klubem od kilkunastu lub kilkudziesięciu lat, poświęcając czas wolny na rozwój Stowarzyszenia.
Pojawiają się także młode osoby, dla których idea pracy społecznej jest ważna i bliska poglądowo. Przy takim wsparciu merytorycznym, uwzględniając zawodowe doświadczenia członków Klubu (prezesi firm, radni Gminy) trwałość i jakość działań jest zapewniona na odpowiednio wysokim poziomie.

Celem „Warty” jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu (gmina Mstów) oraz stwarzanie dogodnych warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Działalność Klubu przyczynia się do integracji lokalnej społeczności wokół spraw związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży.
 
« wstecz